Steun ons

Gelijkberechtiging

De vereniging opgericht met als doel te ijveren voor een gelijkberechtiging bij het beheer van natuurgebieden.  In het bijzonder wenst zij in rechte op te komen voor een gelijkberechtiging bij het toekennen van subsidies die van overheidswege worden toegekend aan organisaties die  tot nu een monopoliserende positie innemen.

Het privaat natuurbeheer is door de overheid niet erkend en kan daardoor niet genieten van de voordelen die erkende terreinbeherende natuurverenigingen wel krijgen. Wij verwijzen hierbij naar de subsidies die worden toegekend voor aankoop van gronden en het beheer ervan.

Via de Europese Commissie willen wij gelijke rechten bekomen voor het privaat natuurbeheer.

Europese-vlag