Steun ons

Gelijke rechten voor privaat natuurbeheer

Wemmel, 21 november 2012

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Tijdens de zomervakantie heb ik u geschreven over de oprichting van de Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer (VVGN). Het privaat natuurbeheer is door de overheid niet erkend en kan daardoor niet genieten van de voordelen die erkende terreinbeherende natuurverenigingen wel krijgen. Denk maar aan de subsidies voor het aankopen van gronden. Onze vereniging wil via de Europese Commissie gelijke rechten bekomen voor het privaat natuurbeheer.

In Nederland doet zich een gelijkaardige situatie voor. Als gevolg van een klacht van de Nederlandse Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezit (VGG) heeft de Nederlandse overheid de subsidieregelgeving al aangepast. De kans dat de Europese Commissie een soortgelijk oordeel velt over de toestand in Vlaanderen is dan ook groot.

De juridische bijstand die noodzakelijk is om dit dossier tot een goed einde te brengen, vergt echter heel wat middelen. Daarom doen wij een beroep op een gift van u. Als donateur kunt u kiezen tussen een statuut als toetredend lid of als sympathisant. Sympathisanten kunnen rekenen op volledige vertrouwelijkheid.

U kunt uw gift storten op ons rekeningnummer bij BNP Paribas Fortis 001-6736508-31, met vermelding ‘Steun VVGN, toetredend lid/sympathisant’. Indien u al heeft gestort, wensen wij u hartelijk te danken voor uw bijdrage. Wij staan u graag te woord als u nog vragen heeft.

Ik dank u alvast voor uw steun aan het privaat natuurbeheer.

Met vriendelijke groeten

Pierre Bouckaert
Voorzitter VVGN

Oproepingsbrief bijdrage sympathisanten 21-11-2012