Steun ons

Steun ons

De juridische bijstand die noodzakelijk is om dit dossier tot een goed einde te brengen, vergt echter heel wat middelen. Daarom doen wij een beroep op een gift van u. Als donateur kunt u kiezen tussen een statuut als toetredend lid of als sympathisant. Sympathisanten kunnen rekenen op volledige vertrouwelijkheid.

U kunt uw gift storten op ons rekeningnummer bij BNP Paribas Fortis 001-6736508-31, met vermelding ‘Steun VVGN, toetredend lid/sympathisant’.

Met onze dank voor uw steun aan het privaat natuurbeheer.

IBAN BE04 0016 7365 0831
BIC GEBABEBB