VGG – Nederland

In Nederland doet zich een gelijkaardige situatie voor. Als gevolg van een klacht van de Nederlandse Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezit (VGG) heeft de Nederlandse overheid de subidieregelgeving aangepast. De kans dat de Europese Commissie een soortgelijk oordeel velt over de toestand in Vlaanderen is dan ook groot.

VGG Website