Steun ons

Woord van de Voorzitter – oktober 2023

De VVGN heeft reeds enige tijd gelegen een klacht ingediend bij de EU Commissie tegen de subsidiƫring van de aankoop van gronden door de erkende natuurverenigingen. De klacht werd eventjes on hold gezet in afwachting van een aantal uitspraken in de Nederlandse zaak. Die zijn gunstig uitgevallen. Daarom heeft de VVGN de EU Commissie verzocht om het onderzoek verder te zetten, hoewel VVGN nog steeds bereid is om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Wij, private landeigenaars en natuurbeheerders, worden sterk benadeeld aangezien natuurverenigingen, met name verenigingen zoals Natuurpunt, zeer aanzienlijke aankoopsubsidies krijgen om daarna tal van soms eeuwenoude rechten te ontnemen van private landeigenaars of exploitanten.

Deze klacht wordt ingediend via de Europese Commissie. Het is dus Europa die Vlaanderen op het matje zal moeten roepen voor het overtreden van de Europese regelgeving.

Om deze procedure te benaarstigen, is alle financiƫle steun waarop we als vereniging beroep kunnen doen m, welkom.

Elke bijdrage wordt dan ook enorm op prijs gesteld. U kan deze storten op :
VVGN vzw
Bank: BNP Paribas Fortis
IBAN: BE04 0016 7365 0831
BIC: GEBA BE BB

In Nederland hebben de private landeigenaars via VVG reeds zeker succes behaald bij de rechtbanken. Dir heeft geleid tot uitspraken van het Gerecht van eerste aanleg en hof van justitie te Luxemburg die uitzicht geven op succes.

Bij voorbaat van harte dank voor uw steun.

Met de meeste hoogachting,

Nicolas Saverys
Voorzitter
VVGN