Steun ons

Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer

Logo VVGN

Welkom op de website van de Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer vzw (VVGN).

Zoals de naam reeds doet vermoeden werd deze vereniging opgericht met als doel te ijveren voor een gelijkberechtiging bij het beheer van natuurgebieden.  In het bijzonder wenst zij in rechte op te komen voor een gelijkberechtiging bij het toekennen van subsidies die van overheidswege worden toegekend aan organisaties die  tot nu een monopoliserende positie innemen.
Het privaat natuurbeheer is door de overheid niet erkend en kan daardoor niet genieten van de voordelen die erkende terreinbeherende natuurverenigingen wel krijgen. Wij verwijzen hierbij naar de subsidies die worden toegekend voor aankoop van gronden en het beheer ervan.
Via de Europese Commissie willen wij gelijke rechten bekomen voor het privaat natuurbeheer.

VGG – de basis

In Nederland doet zich een gelijkaardige situatie voor. Als gevolg van een klacht van de Nederlandse Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezit (VGG) heeft de Nederlandse overheid de subidieregelgeving aangepast. De kans dat de Europese Commissie een soortgelijk oordeel velt over de toestand in Vlaanderen is dan ook groot.
VVG

Gelijkberechtiging

Met de steun van een aantal personen werd de Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer (VVGN) vzw opgericht (Statuten). Aan het advocatenbureau Stibbe, die de klacht in Nederland begeleidt, werd opdracht gegeven een klacht in te dienen aangaande de Vlaamse subsidieregling.
Gelijkberechtiging – Klacht en Procedure

Pers

Ondertussen leverde dit initiatief reeds enige persaandacht op.
Pers

Uw Steun

De juridische bijstand die nodig is om dit dossier tot een goed einde te brengen, vergt echter heel wat middelen. Daarom doen wij beroep op uw bijdrage via een gift.
Steun Ons